portret website

english-flag.png

Met mijn bureau stadsstromen stimuleer ik duurzame oplossingen in steden en dorpen. Steeds meer burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties vragen om duurzame oplossingen. En technisch is er steeds meer mogelijk. Tegelijkertijd kan niemand het alleen voor elkaar krijgen. Het stedelijk gebied is één grote optelsom van continue stromen: fietsers, auto’s, voedsel, goederen, schoon water, vuil water, afval, data en ga zo maar door. Al die stromen raken verschillende instanties en groeperingen. Ik draag bij aan het verduurzamen van deze stromen door mensen te inspireren met aantrekkelijke oplossingen. En door te laten zien op welke vernieuwende wijze zij met elkaar kunnen samenwerken om deze oplossingen te realiseren. Niet over tien jaar, maar nu!

Stadsstromen heb ik opgericht in 2014. In mijn loopbaan ben ik na mijn studie stedenbouwkunde aan de TU Delft werkzaam geweest bij Movares, de gemeente Almere en Urhahn Urban Design. Met advies, procesmanagement, ontwerpend onderzoek en online-toepassingen sla ik de bruggen die nodig zijn om tot duurzame stedelijke oplossingen te komen. Ik werk daarbij veel samen met andere bureaus.

Sinds maart 2015 ben ik tevens associate bij Except Integrated Sustainability. Gezamelijk vormen wij een multidisciplinair team van gedreven duurzaamheids denkers en doeners. Met onze werkwijze Symbiosis in Development pakken we duurzaamheid als systeembenadering aan, door in iteratieve werkprocessen met stakeholders vanuit strategische doelen door naar oplossingen te werken.

Bart Stoffels

download

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *