BART’S OPDRACHTEN

Laat je inspireren door de opdrachten die ik heb gerealiseerd, of waar ik aan mee heb gewerkt.

Alliantie Waterkracht

Eind 2021 sloten de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf het bestuursakkoord water & klimaat. Sinds juni 2022 mag ik samen met mijn collega Floor van der Heijden van APPM het procesmanagement van deze ambitieuze samenwerking uitvoeren. En ambitieus is hét! De zes partijen willen toegroeien naar transitiegedreven waterbeheer “als waren we één organisatie”. De inhoudelijke reikwijdte strekt zich uit over alle grote waterdomeinen en opgaven: het oppervlaktewatersysteem, de waterketen, klimaatadaptatie en waterveiligheid. Om de lange termijn doelen te realiseren zetten we in op steeds beter samen programmeren van investeringen, strategische keuzes in de gebieden maken en dan door naar de uitvoeringsprojecten.

Lees hier meer over Alliantie Waterkracht

City Deal Openbare Ruimte

In een City Deal werken gemeenten, stedelijke partners en Rijksoverheid zij aan zij om de problemen en transitievraagstukken van de stad op een vernieuwende manier aan te pakken. In het domein van de openbare ruimte is dat de komende jaren een onvoorstelbaar grote opgave: straten, pleinen en parken moeten extreem weer opvangen, nieuwe infrastructuur krijgen voor de energietransitie, ruimte bieden voor voetgangers, fietsers, bomen, bloemen en dieren. En onder het maaiveld ligt het al vol met kabels en leidingen. 

In deze City Deal ben ik algemeen coördinator en daarmee medeverantwoordelijk dat de deelnemende partijen hun doelstellingen bereiken.

De grootste gemeenschappelijke doelstelling is de transitie opgaven in de uitvoering en het beheer integreren. De partners vormen ontwikkelteams die ‘integratie’ hanteerbaar maken met nieuwe financiële sturing, juridische instrumenten, datavisualisaties, ontwerpmethodieken en publiek-private samenwerkingsvormen.

Lees hier meer over de City Deal Openbare Ruimte

Project City Deal Openbare Ruimte

Samen Klimaatbestendig

Iedereen ondervindt de gevolgen van het veranderend klimaat. Tot een aantal jaren geleden was dit thema iets voor de beleidsvloer van de overheid. Om de maatschappelijke opgave van adaptatie sterker aan te wakkeren richtte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepelorganisaties van de gemeenten, waterschappen en provincies in 2018 het Platform Samen Klimaatbestendig op. Sindsdien mag ik met een bevlogen team van community managers allerlei partijen verder helpen, uiteenlopend van gemeenten tot woningcorporaties, hoveniers of verzekeraars. En vele anderen die zich realiseren dat proactief handelen en aanpassen beter is dan afwachten tot het misgaat met extreem weer.

Lees hier meer over Samen Klimaatbestendig

Recente opdrachten

College Gesprek omgevingsvisie Groningen

Project omgevingsvisie Groningen Collegegesprek

Rol: expertise inbreng klimaatadaptatie
Periode: april 2021

Meer informatie

City Deal Klimaatadaptatie

Project city deal klimaatadaptatie

Rol: kwartiermaker en coördinator
Periode: 2016-2021

Meer informatie

Klimaatadaptatieweek Groningen

Project klimaatadaptatieweek Groningen

Rol: gespreksleider Talkshow ontwerpmanifestatie
Periode: januari 2021

Meer informatie

Adaptatiestrategie Zwolle

Project adaptatiestrategie Zwolle

Rol: procesleider
Periode: 2018 – 2019

Meer informatie

Directeurenconferentie Dordrecht

Project directeurenconferentie Dordrecht

Rol: sessieleider strategie gemeentelijke directies
Periode: januari 2019

Waterplan Almere

Rol: inhoudelijk projectleider, auteur
Periode: 2016 – 2017

Meer informatie

De Zelfrijdende Stad

Rol: kwartiermaker en publicist (namens ondernemerscollectief Except)
Periode: 2016 – 2017

Meer informatie

Duurzaamheidsambitie Waterketenregio Rivus

Rol: inhoudelijk projectleider, auteur
Periode: 2017

Meer informatie

© 2024 - Stadsstromen.nl - Realisatie website: Webmonnik.nl