Van de Valk Zwolle

Jawel, de tweede Nederlandse City Deal is getekend op 9 maart in Zwolle! De deal gaat vijf steden helpen om meer slagkracht te ontwikkelen bij strategie en uitvoering van klimaatadaptatie maatregelen in de stedelijke omgeving. In steden als Zwolle, Dordrecht en Rotterdam komt het water soms letterlijk van vier kanten: lucht, bodem, rivier en kustwater. Ook droogte en stedelijke hitte eilanden zijn vraagstukken waarin de steden met elkaar willen optrekken. Naast genoemde deltasteden hebben ook Den Haag en Gouda de City Deal omarmd en in het voorjaar van 2016 kunnen nog nieuwe steden en samenwerkingspartners zich aanmelden.

Wie zijn dat eigenlijk, de steden? In eerste instantie de gemeenten. Zij zijn bij uitstek de regisseur van ruimtelijke adaptatie, maar kunnen het tegelijkertijd nooit alleen voor elkaar krijgen. Samenwerking met de waterschappen, ontwikkelaars, burgers en bedrijven in onontbeerlijk om de hele keten van dakgoot tot delta te kunnen bestrijken. Daarom heeft de City Deal een publiek-privaat karakter.

En wat doen die partners van de deal dan samen? De City Deal is een open ondernemend publiek-privaat netwerk, aangedreven door bestuurlijke urgentie en de wil om doorbraken te forceren. Er is geen centrale organisatie met bevoegdheden of een grote pot geld. We ontwikkelen jaarlijks diverse initiatieven – projecten, onderzoeken, methoden, – waar telkens wisselende groepen van City Deal partners aan meewerken en meefinancieren. Je kan ook bij initiatieven aanhaken als je geen City Deal partner bent.

Het netwerk zal de komende jaren zijn diensten moeten gaan bewijzen. Een spannend organisch proces, waarin sommige initiatieven tot bloei zullen komen, en andere wellicht nog prematuur blijken te zijn. Hoe dan ook is de aanpak van ‘durven te doen’ de beste leerschool in wat in goed Nederlands ‘City to City’ learning heet.

Mijn rol in dit boeiende proces is de gemeente Zwolle vertegenwoordigen als trekker van de City Deal. Een pittige klus, maar gelukkig in de startfase goed ondersteund door Tauw en op weg naar de uitvoering door de gemeente Dordrecht, het ministerie van IenM en Berry Gersonius, onze gedreven projectsecretaris.

Meer nieuws in de zomer, als alle werkplannen zijn opgeleverd!

 

 

City Deal klimaatadaptatie ondertekend in Zwolle