Hoofddorp heeft een robuuste structuur die over het algemeen goed weerbaar is voor extreem weer. Zo luidde de hoofdconclusie van de Proeftuin Hoofddorp die ik samen met Michiel Brouwer, Bart Claassen en Deltares heb uitgevoerd onder de vlag van het Deltaprogramma. Dat neemt niet weg dat er op lokaal niveau werk aan de winkel is om problemen met grondwateroverlast, waterkwaliteit en hitte eilanden aan te pakken. Het idee om meer grip te krijgen op de continue processen van stedelijk beheer en herontwikkeling en deze te verbinden met klimaatbestendige maatregelen leidde tot de ‘meekoppelmetro’. Een procesinnovatie die we later hebben uitgewerkt in het handboek meekoppelen.

 

In opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In samenwerking met: Michiel Brouwer, Bart Claassen en Deltares

Jaar: 2013 (project geleid in dienst van Urhahn Urban Design)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *