Kockengen

Kockengen heeft regelmatig te maken met wateroverlast als gevolg van piekbuien. Gemeente Stichtse Vecht, Waterschap de Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht hebben met het programma Kockengen Waterproof een programma gelanceerd dat hiervoor toekomstvaste oplossingen moet bieden.

Aan de hand van de proeftuinenmethode heb ik een ontwerpend onderzoek mogen leiden dat als een soort ‘buitenboordmotor’ Kockengen Waterproof heeft geholpen bij de keuze voor de beste maatregelen. Het technische deel daarvan (Deltares) wees uit dat het rioolstelsel maar liefst 90% aan grondwater doorpompt als gevolg van de verzakte en gescheurde rioolbuizen. Conclusie: een fasegewijze vernieuwing van de naoorlogse infrastructuur is vereist. Met deze reconstructie is er ruimte voor innovatieve oplossingen zoals een vacuumsysteem voor zwart water en lichte funderingsmaterialen voor de wegen, waardoor de lange termijn beheerkosten kunnen dalen.

In opdracht van: Ministerie Infrastructuur en Milieu

In samenwerking met: Deltares, Robbert de Koning en Michiel Brouwer

jaar:  2013 (project geleid in dienst van Urhahn Urban Design)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *