zwolle doorsnede

De Zwolse Wateragenda brengt de trends en ontwikkelingen in beeld op het gebied van water en (aanpassen aan het) klimaat. In samenhang worden de Zwolse hoofddoelstellingen ‘veiliger en robuuster’, ‘duurzamer en efficiënter’ en ‘aantrekkelijker en levendiger’ gekoppeld aan drie speerpunten voor de komende drie jaar:

  1. Het ontwikkelen van de Zwolse strategie voor klimaatadaptatie
  2. Het organiseren van de water- en klimaat robuuste ontwikkeling van de stad
  3. De water- en klimaatopgaven aangrijpen voor de duurzame ontwikkeling van Zwolle

De doelstellingen en speerpunten sluiten onder meer aan bij de landelijke Deltabeslissingen en bereiden de Overijsselse hoofdstad voor op de toenemende kans op overstromingen en extreem weer. Als stad in een delta is water voor Zwolle een factor om terdege rekening mee te houden.

De wateragenda zet samenwerking tussen de ‘vijf O’s’ centraal: Overheden, Onderwijsinstellingen, Ondernemers, Onderzoekers en initiatieven van Onderop vormen samen de keten. Deze samenwerking heeft betrekking op het dagelijks beheer, op de projecten en op innovatie. Door kennis en kunde efficiënt te delen en vraagstukken te bundelen kan de innovatiekracht binnen de IJssel-Vechtdelta verder worden versterkt versterken.

Bovendien wordt door deze werkwijze het water- en klimaatbewustzijn van de betrokken partijen vergroot. Het bieden van financiële arrangementen helpt daarbij. Zwolle wil de totale maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden, maar wel meer baten genereren met hetzelfde geld.

www.zwolle.nl

In opdracht van: Gemeente Zwolle

Jaar: 2014