almereijlandpampusnight
visualisatie Almere Pampus ( MVRDV)

Kan Almere uitgroeien tot een stad van 400.000 inwoners? Die potentie heeft de jonge stad absoluut, al kunnen de optimistische planningscijfers van tien jaar geleden over deze ontwikkeling voorlopig in de ijskast. Almere kent nu een periode van stagnatie, naar mijn smaak een goede conditie voor reflectie en focus op de bestaande waarden.

Van 2003 tot 2009 heb ik in allerlei verbanden en met wisselende teams aan de schaalsprong – later de structuurvisie Almere 2.0 – gewerkt. We begonnen met de scenario verkenningen samen met het toenmalige ministerie van VROM. In 2005 hadden we het Atelier IJmeer, waar ik met Teun Koolhaas, en Ellen Marcusse stakeholder gesprekken voerde rondom de enorme maquettes. Van 2006 tot 2009 was ik ateliermeester voor het gemeentelijke team dat samen met MVRDV aan de structuurvisie werkte.

De grootste vooruitgang in het hele denken over de schaalsprong van Almere is dat we grote maatschappelijke opgaven zoals natuurontwikkeling, onderwijs, (stads)landbouw en duurzame energie hebben weten te verbinden aan de stedelijke groei.

In dienst van: Gemeente Almere

In samenwerking met: het Rijk, gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland, Teun Koolhaas, MVRDV, Joost Schrijnen, Bentvelsen Fleer, Planmaat, Imoss en vele anderen.

Jaar: 2003-2009