img3217

De Stad van het Zuiverste Water: dat is het motto waarmee de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland hun ambitie lanceren om Almere te versterken als een van de meest diverse watersteden in Nederland. Maar liefst 11% van de stad bestaat uit water, nog afgezien van de weidse meren die de 42 kilometer lange kustlijn omringen. Het nieuwe waterplan zet de lijnen uit voor de komende vijf jaar op het gebied van stedelijk waterbeheer, recreatie, biodiversiteit en circulaire toepassingen.

Met enorm veel plezier heb ik aan het waterplan Almere 2017-2022 mogen werken met mijn opdrachtgevers Arjo Hof en Jikke Balkema. De combinatie van schrijven, debat en stakeholder interactie heeft heel inspirerend gewerkt en wil ik graag in andere projecten toepassen. Bijna 250 mensen leverden een kleine of grote bijdrage aan het plan. Variƫrend van inwoners tot wetenschappers van Deltares, van projectontwikkelaars tot de hengelsportvereniging. Dat is meteen het grote verschil met de voorgaande editie: dit waterplan is van de samenleving.

De komende maanden werken we verder aan het uitvoeringsprogramma zodat we korte termijn kansen zoals de bouw van de circulaire waterwijk Nobelhorst optimaal kunnen stimuleren. Wil je meer weten over het Almeerse Waterplan? Neem dan contact op of download hier het rapport.

cover waterplan

Stad van het Zuiverste Water