cover waterplan

Waterplan Almere 2017-2022

Het Waterplan Almere zet de lijnen uit voor alle aspecten van het stedelijk waterbeheer ‘van riool tot recreatie’ met als ambitie om Almere te versterken als een van de meest veelzijdige watersteden in Nederland

zwolle doorsnede

Wateragenda ‘Zwolle Stroomt’

De gemeente Zwolle plaatst water nadrukkelijk als een maatschappelijke opgave in de stad. De wateragenda stelt hiervoor de uitgangspunten vast en biedt de praktische handvatten voor de uitvoering en samenwerking.

 

 

Amstelveen A9

Amstelveen A9
Als onderdeel van de MIRT procedure voor de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA), wordt de A9 ter hoogte van Amstelveen verbreed.

Naamloos-1

Handreiking Ruimtelijke Adaptatie
De kennis en ervaringen over klimaatbestendig bouwen en beheren zijn sterk in ontwikkeling. Bij de publicatie van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, Prinsjesdag 2014, lanceerde…

groningen

Groningen, Urbanisator Corpus den Hoorn
Met het team van de Urbanisator werkte ik vanuit Urhahn Urban Design samen met APPM aan de vitalisering van het bedrijventerrein Corpus Den Hoorn – Zuid in Groningen.

achtertuib

Hoogeveen, Stad in mijn Achtertuin
De opknapbeurt van het kernwinkelgebied van Hoogeveen leidde in 2012 tot de verkiezing ‘Beste Nederlandse Binnenstad’ (categorie middelgrote steden).

paleis

Natuurlijk Paleiskwartier
Het Paleiskwartier in Den Bosch is een wijk in ontwikkeling. Bewoners en ontwikkelaars zijn trots op de hoge ruimtelijke kwaliteit van de delen die inmiddels gerealiseerd zijn.

zwolle

Proeftuin Zwolle
De gemeente Zwolle is een van de Nederlandse koplopers op het gebied van watermanagement. In de proeftuin Zwolle verkende ik met de gemeente Zwolle het consortium…

almereijlandpampusnight

Structuurvisie Almere 2.0
Kan Almere uitgroeien tot een stad van 400.000 inwoners? Die potentie heeft de jonge stad absoluut, al kunnen de optimistische planningscijfers…..

 

blauwe poort
Blauwe Poort Laarbeek
Hoe haal je synergievoordelen uit een gecombineerd watersysteem, dat de bergingsbehoefte uit het bebouwd gebied, het agrarisch gebied…

hasselt
Hasselt (Be), Kempische Poort

Een brug moet met 2,10m worden verhoogd, een civieltechnisch project. Maar zo’n reconstructie moet wel een bredere, duurzame toekomstwaarde hebben.

Kockengen

Kockengen Waterproof
Kockengen heeft regelmatig te maken met wateroverlast als gevolg van piekbuien. Gemeente Stichtse Vecht, Waterschap de Stichtse Rijnlanden en de…

hoofddorp

Proeftuin Hoofddorp
Hoofddorp heeft een robuuste structuur die over het algemeen goed weerbaar is voor extreem weer. Zo luidde de hoofdconclusie van de Proeftuin Hoofddorp…

eindhoven2

Stedelijke agenda Brainport Eindhoven
‘In 2020 behoort Brainport tot de top 10 van de technologieregio’s in de wereld’, dat is de bestuurlijke ambitie voor Zuidoost-Nederland. Het antwoord op de vraag…

2012 RWK Beatrixlaan impressie

Rijswijk Prinses Beatrixlaan
Een regionale verkeersader die een barrière in de stad vormt omvormen tot een economisch vitale en voetgangersvriendelijke straat. Dat is de kern van de visie die …….