Op 22 september anklanceren het ministerie van IenM en het RIVM gezamenlijk de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De atlas heeft als doel om overheden, bedrijfsleven en burgers eenvoudig toegang te geven tot alle kaarten en data die de waarden van natuurlijke systemen vertegenwoordigen. De natuur levert ons oneindig veel waarden, maar we benutten deze te weinig of op een uitputtende manier. De atlas is een eerste versie van wat in een paar jaar zal uitgroeien tot een uiterst compleet en handzame online tool. Gebruik ‘m nu al en help de makers met directe feedback! Met Except Integrated Sustainability heb ik dit voorjaar gewerkt aan een gebruikersconsultatie met experts uit het bedrijfsleven en de (gemeentelijke) overheid. Zij hebben ons geweldig geholpen met het specificeren wat de atlas voor hun dagelijkse praktijk waardevol zou maken. Voor alle deelnemers: hartelijk dank voor je medewerking. Het rapport hoop ik na de lancering op 22 september op mijn site te mogen plaatsen.

Denken en handelen vanuit het natuurlijk kapitaal is onderdeel van een mondiale beweging “natural capital and ecosystem services

Natuurlijk kapitaal