IMG_3730

Met veel genoegen kijk ik terug op het Kennisfestival Ruimtelijke Adaptatie van 9 oktober. Tegen het industriële decor van de Fabrique in Utrecht was er een zeer uiteenlopend aanbod van workshops, presentaties, ontmoetingen, muziek en de lancering van nieuwe online toepassingen zoals de app ‘Huisje Boompje Beter’. Indrukwekkend om te zien hoeveel energie er is rondom de opgave van klimaatadaptatie. Zelf heb ik workshops mogen geven met Michiel Brouwer, Hiltrud Pötz en Charlot Teng over ‘de kunst van het meekoppelen’  en de kracht van de proeftuin methode.

Met een groot deel van de 33 partijen achter de intentieverklaring Klimaatactieve Stad hebben we bovendien de samenwerking die is ingeluid in Museum De Fundatie in Zwolle op 7 oktober nog eens extra bekrachtigd. Op dat podium ook volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met soortgelijke intentieverklaringen zoals in Utrecht en Amsterdam Rainproof.

Links

 

Kennisfestival ruimtelijke adaptatie daverend succes