cover

De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop. Wat is eigenlijk die zelfrijdende auto of taxi, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect ervan op straten, snelwegen, het openbaar vervoernetwerk, en op ons, de mensen?

Met Except heb ik een jaar met veel plezier gewerkt aan De Zelfrijdende Stad. In gesprek met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven hebben we grote stappen kunnen zetten voor de stedelijke agenda op het gebied van zelfrijdend vervoer. De kansen voor schoon, veilig, toegankelijk en comfortabel vervoer zijn enorm, en traditionele ‘auto-mensen’ en ‘OV-mensen’ gaan straks profiteren van nieuwe mengvormen zoals de zelfrijdende deeltaxi. Tijd om met nieuwe baanbrekende pilotprojecten in de stad aan de slag te gaan!

Alle rapporten zijn te downloaden op de website van Except.

De Zelfrijdende Stad