Workshop City Deal-768x320

Sinds de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie zijn veel organisaties in Nederland aan de slag gegaan met bestendigheid tegen extreme neerslag, hitte en droogte. Waarom dan toch een City Deal voor dit thema? Daar is een aantal goede redenen voor. In de eerste plaats omdat de grote steden de meeste effecten ondervinden van het veranderend klimaat. Dat geldt zeker voor typische deltasteden zoals Dordrecht die zowel met overstromingsrisico als lokale binnenstedelijke effecten te maken hebben. In de tweede plaats omdat de steden heel goed zelf in staat zijn om complexe oplossingen te ontwerpen en te verbinden aan diverse partijen in de samenleving. Deze regierol komt in de praktijk soms moeilijk van de grond omdat de uitvoering van waterveiligheid primair is belegd bij waterschappen en het Rijk. Maar ook omdat de eigen beheerdiensten binnen de steden niet altijd¬† ‘klimaatbewust’ handelen.

De City Deal is een kans om nog meer aandacht te vragen voor het verbinden van maatschappelijke en economische doelen met klimaatadaptatie. Steden kunnen ongelooflijk veel leren van elkaars opgaven, belemmeringen en succesvoorbeelden. De partners in de City Deal klimaatadaptatie – Rotterdam, Den Haag, Gouda, Dordrecht en Zwolle – doen dat nu al. Samen met de Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken we aan een krachtige overeenkomst die kennis, innovatie en internationaal ondernemerschap centraal stelt. Mijn rol is om namens de gemeente Zwolle, trekker van de City Deal, samen met het team van Tauw (Annemieke Nijhof, Edwin van der Strate en Han de Wit) de overeenkomst voor te bereiden. Dat leidt op 9 maart 2016 tot ondertekening tijdens de IJssel-Vechtdelta conferentie in Zwolle. Interesse om daar bij te zijn? Stuur me dan een mailtje.

City Deal voor klimaatadaptatie