Kick-off 'Sprong over het IJ'; 2 maart 2015, A-lab Overhoeks

De sprong over het IJ leeft in Amsterdam. Voor een uitverkochte Tolhuistuin presenteerde Maurits de Hoog van het gemeentelijk projectteam de oogst van 77 inzendingen voor de sprong over het IJ. Een prachtige samenhangende beschouwing over de urgentie van een fietsverbinding, de kwaliteit van de IJ-oevers en de geweldige toekomstpotentie van dit stuk Amsterdam. En…… goed nieuws voor de IJfietstunnel, het plan dat ik samen met Except Integrated Sustainability indiende. De onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Pauline Krikke is lovend over ons voorstel om de bestaande IJtunnel te reconstrueren, daarbij ruimte te creĆ«ren voor fietsstroken en op beide aanlandingen een fors deel van het asfalt in te ruilen voor groen, water, verblijfsruimte en misschien zelfs bebouwing.

Op naar de volgende ronde! Daarin gaat de gemeente maatschappelijke kosten en baten analyses maken van diverse combinaties en varianten. Een spannende fase, die we weer intensief zullen volgen.

Adviescommissie lovend over fietsen door de IJtunnel